Vieze auto?

Was je auto in de wasstraat. Een autowasstraat verbruikt gemiddeld 15 liter water per auto, als je deze zelf wast dan verbruik je gemiddeld maar liefst 75 liter water.

Warm water nodig?

Als je warm water nodig hebt, kun je, terwijl de kraan warm wordt, het water opvangen en gebruiken voor iets anders, bijvoorbeeld om de planten water te geven of om groente en fruit af te spoelen.

Water besparen tijdens het shoppen

Water besparen tijdens het shoppen? Jazeker! Voor de productie van een spijkerbroek is namelijk zo’n 6.000 tot 7.000 liter water nodig...

De was doen

Is de was niet al te vies? Sla dan een wasprogramma over of kies een energiezuinig programma. Is de was wel heel vies? Behandel hardnekkige vlekken vooraf met de hand, bijvoorbeeld met ossengalzeep. Je hoeft dan een minder uitgebreid wasprogramma te draaien.

Bespaar niet alleen water maar ook tijd

Zowel water als tijd besparen? Dat kan! Als je elke dag 2 minuten korter doucht dan je gewent bent bespaar je al snel 500 liter water per maand. Kleine moeite voor zo'n grote besparing toch?

Tijd voor de afwas

Over het algemeen is wassen met de vaatwasser efficiënter dan wassen met de hand. Benieuwd hoe zuinig jouw vaatwasser is? Kijk op het label.
Wanneer je toch met de hand gaat afwassen, laat de kraan dan niet lopen. Het is zuiniger om een teil te gebruiken voor het wassen en een teil voor het afspoelen.

Blijven of vluchten?

Onze dijken beschermen ons tegen een overstroming, maar het kan een keer misgaan…
Wil je weten hoe hoog het water bij jou in de buurt komt en wat je kunt doen?
Ga naar overstroomik.nl.

Hoog is droog

Als het heel hard regent kan water je huis inlopen. Hoe komt dat, welke huizen lopen het meeste risico en wat kun je doen om schade te voorkomen? Op riool.info vind je nuttige informatie.

Op naar klimaatlabel A

Ben je benieuwd hoe kimaatrobuust jouw straat is? Kijk dan eens op staat van je straat en bekijk het klimaatlabel. Dit label geeft een globaal inzicht in de kwetsbaarheid voor overstromingen, regenwateroverlast, hittestress en droogte.

Laat de natuur wat meer zijn gang gaan

Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen, maar laat de natuur zijn gang gaan. Is ingrijpen echt nodig, gebruik dan een middel op natuurlijke basis. De tuin mag best wat ’rommeliger’ zijn. Vogels en egels voelen zich dan snel thuis.

Zorg voor leven in de tuin

Streef naar biodiversiteit, water, besdragende struiken/bomen, bloeiende planten etc. Dit zorgt voor leven in de tuin (vlinders, bijen, insecten, vogels, egels etc.) Kies materialen als steen en hout bewust en bestel bij voorkeur lokaal, niet aan de andere kant van de wereld ;)

Plant een boom

Bomen zijn multifunctioneel in je klimaatbestendige tuin. Zo zorgen ze voor schaduw in je tuin op warme dagen, gaan ze luchtvervuiling tegen én zijn ze ideaal als het regent. Bomen nemen namelijk deze regen in zich op. En niet te vergeten: bomen staan natuurlijk ook gewoon heel sfeervol in je tuin.

Vergroen je schutting

Hoe meer planten, hoe beter het is voor een klimaatbestendige tuin. Door groen kan regenwater in je tuin beter weglopen. Heb je een houten schutting? Dan kun je deze vervangen voor een groene schutting die water in zich opneemt.

Zeg dag tegen tegels en hallo tegen groen

Bereid je voor op regen. Als je hele tuin vol tegels ligt, kan het water nergens naar toe.    Zorg daarom dat water kan infiltreren in de bodem. Een verhouding van 40/60% van verharding en groen is een mooi streven. Veel groen in de tuin vermindert hittestress in de zomer en zorgt voor minder kou in de winter.

Houd de watersloten op slot

In het riool komen giftige gassen voor. Deze gassen kunnen je woning binnendringen via drains, lekkende leidingen of verstopte riool openingen op het dak. Blootstelling aan deze rioolgassen is gevaarlijk en kan levensbedreigend zijn. Zorg er daarom voor dat een waterslot niet compleet verdampt als een toestel maanden/voorziening niet gebruikt wordt. Dit waterslot houdt namelijk de gassen tegen. Even doorspoelen met water is al voldoende om het weer aan te vullen.

Geef de huiszwam geen kans

De huiszwam is een schimmel die hout en/of materiaal dat houtvezels bevat (zoals papier, triplex, spaanplaat) aantast en uiteindelijk kan vernietigen. De huiszwam groeit in een vochtig, slecht geventileerd huis. De zwam heeft geen schadelijke effecten op de gezondheid, maar de sporen kunnen wel de luchtwegen irriteren. Overal waar de schimmeldraden in aanraking komen met houtproducten treedt aantasting op. Pas als de vochtbron (permanent) wordt weggenomen heeft bestrijding zin.

Voorkom exotische planten in het oppervlaktewater

Uitheemse planten (exoten) komen steeds meer voor. Vooral exotische waterplanten hebben zich in de afgelopen decennia zo sterk verspreid dat ze soms de doorstroming van watergangen belemmeren. Slechts één uitheems plantje kan al voldoende zijn om een wildgroei te veroorzaken. Verwijderen van de planten is lastig en kostbaar. Spoel daarom geen waterplanten door het toilet.

Drink voldoende water

Dagelijks heeft je lichaam 2,8 liter vocht nodig. Je haalt ongeveer 1,3 liter uit je voeding en processen in je lichaam. Dan blijft er nog 1,5 liter over die je moet opdrinken. Als je er een gewoonte van maakt om water te drinken (bijvoorbeeld bij het opstaan en voor het naar bed gaan), te zorgen dat je altijd water onder handbereik hebt (flesje) en bijvoorbeeld waterrijk voedsel te eten drink je makkelijk meer.

Zwem veilig

Op www.zwemwater.nl vind je alle officiële zwemwaterlocaties en tips voor het recreatief gebruik van niet zwemwater.

Help mee in de strijd tegen plastic soep

Ons oppervlaktewater raakt in toenemende mate vervuild met plastic en dat is zorgelijk. Met name de vervuiling met plastic deeltjes kleiner dan 5 mm (de zogenoemde microplastics) zijn een potentieel gevaar voor mens en milieu. Ook grotere stukken plastic vallen uiteindelijk in deze kleinere gevaarlijke deeltjes uiteen. Belangrijke bronnen van deze microplastics zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s), verlies tijdens het inzamelen, transporteren en storten van afval, cosmetica en reinigingsproducten, bandenslijpsel, kleding (met name fleece), visserij en plastic flessen. Koop daarom bewust, handel zorgvuldig en help mee om plastic rommel op te ruimen.

Geef je planten regentonwater, ze zijn er dol op

Regentonnen zijn eenvoudig aan te sluiten op een regenpijp. Een regenton kan jaarlijks honderden liters water besparen. In Nederland haalt één van de zes tuinbezitters zijn tuinwater al uit de regenton. Gebruik een goed sluitend deksel op de ton, zodat het geen muggenbroedplaats wordt. Regentonwater is overigens ook heel goed voor kamerplanten. Het bevat namelijk minder kalk en zouten dan kraanwater.

Voorkom legionella

De legionellabacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Als het water in hele kleine druppeltjes (nevel) in de lucht komt, kun je de bacterie inademen en besmet raken. De kans dat je thuis ziek wordt door legionellabacteriën is erg klein. Je kunt legionella-groei wel beperken door o.a. de boiler of combiketel goed af te stellen (tenminte 60 graden), na vakantie even de kranen en douche te laten lopen en water niet langer dan een week in (sproei)apparaten te laten staan.

Kleine boodschap, kleine knop

Ongeveer 30 procent van ons water gebruiken we om het toilet door te spoelen. De meeste toiletten hebben een knop voor de ‘grote’ en de ‘kleine’ boodschap. De spaarknop bespaart de helft van het water. Gebruik daarom zoveel mogelijk de kleine knop. Het is natuurlijk gek dat wij onze toiletten doortrekken met schoon drinkwater. Als alternatief kun je ook regenwater gebruiken om het toilet mee door te spoelen.

Besproei je tuin eenmaal per week in plaats van elke dag

Per jaar besproeien we onze tuin gemiddeld met zo’n 1.300 liter drinkwater. Geef je tuin liever één keer per weekveel water (half uur), dan elke dag een beetje. Zo 'leer' je jouw planten om beter tegen droogte te kunnen. Hun wortels groeien dieper in de grond om water te vinden. Dit bespaart veel water.

Regenwater niet in het riool

Door klimaatverandering worden buien steeds heviger. De riolering kan deze grote hoeveelheden niet allemaal verwerken. We moeten daarom op zoek naar bovengrondse oplossingen. Om het risico op wateroverlast te verminderen kun je een handje meehelpen. Bijvoorbeeld door tegels uit je tuin te halen, een regenwatervijver aan te leggen, waterdoorlatende bestrating toe te passen en/of het regenwater direct in de grond te laten wegzakken.

Korter douchen, lagere rekening

Lang douchen of badderen kost veel water en energie. Bij een douchebeurt van 5 minuten verbruik je ruim 50 liter water. Bij een vol bad zit je al ruim aan 100 liter. Door kort te douchen verbruik je dus het minste water. Met een waterbesparende douchekop kun je nog eens 30-40% aan water besparen zonder dat dit minder comfortabel is. De restwarmte in het douche- of badwater kun je hergebruiken door gebruik te maken van een warmtewisselaar. Dat verdien je al binnen enkele jaren terug door lagere energiekosten.

Voorkom overlast, plaats een ontlastput

Als het afval- en regenwater samen door één buis naar het openbare riool stromen, moét de regenpijp een ontlastput hebben. Dit blijkt in praktijk niet altijd zo te zijn. Zonder ontlastput kunnen regen- en afvalwater via het toilet bij je in huis komen. Bijvoorbeeld als je aansluiting verstopt is, of als het openbare riool bij hevige regen niet al het water kan verwerken. Een ontlastput is eenvoudig te monteren en verkleint het risico op overlast aanzienlijk.

Vermijd onnodige gezondheidsrisico’s bij water op straat

Langdurig water op straat lokt uit tot spelen of recreatief gedrag. Water op straat is echter niet schoon, het kan ziektekiemen bevatten, zeker op plaatsen waar het teveel aan regenwater uit de riolering komt in plaats van dat het er niet in kan. Wees daarom voorzichtig en vermijd contact.

Water op straat hoort bij het nieuwe klimaat

Door klimaatverandering komen zware regenbuien steeds vaker voor. Het overtollige regenwater moeten we, uit kostenoverwegingen, in de openbare ruimte zien te verwerken. We zullen daarom vaker moeten accepteren dat er water op straat staat. Meestal is dit water na afloop van de bui weer snel verdwenen. Blijft het regenwater op een bepaalde locatie langere tijd staan. Of ontstaat plotseling een gevaarlijke situatie, zoals opdrijvende putdeksels of een onderlopende tunnel, neem dan contact op met je gemeente. Pas ook je rijgedrag aan. Door de hekgolven kan water op straat de woningen instromen en schade veroorzaken.

Poets eens de tanden van een regenwaterkolk

De regenwaterkolken in uw straat voeren het regenwater af naar de riolering en/of plekken waar het geen kwaad kan. De roosters van deze kolken kunnen echter verstopt raken door takjes en bladeren. De gemeente veegt weliswaar periodiek de straten en reinigt de kolken, maar het kan zeker geen kwaad als je zelf er de bezem eens langs haalt. Hoe schoner de kolken des te beter de afvoer en des te kleiner het risico op wateroverlast.

Zorg voor een waterdichte kelder

Het waterdicht zijn van een kelder is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Door klimaatverandering wordt het weer extremer. Dit betekent dat bij langdurig lange neerslagperioden de grondwaterstand meer dan normaal kan stijgen. Zorg er daarom voor dat je kelder waterdicht blijft, zeker als deze als verblijfsruimte dient.

Grijs is uit, groen is in

Door de toenemende bebouwing wordt het steeds lastiger voor de dieren om ergens te verblijven. Met het plaatsen van groene daken en/of groene gevels creëer je nieuwe schuilplaatsen, broedplaatsen en voedsel voor de kleinere dieren. Bijkomend voordeel is dat groene daken en gevels regenwater vasthouden en isoleren. Veel gemeenten hebben een subsidieregeling voor groene daken.