nieuws  

Kids Klimaat Experience in Breda 


Verbeter het klimaat, begin bij kinderen. Zij zijn de beste ambassadeurs om volwassenen aan te zetten tot klimaatbewust handelen. Een klimaatbestendige stad, dat gaat over hun toekomst. Daarom organiseert de Gemeente Breda samen met waterschap Brabantse Delta op donderdag 16 mei 2019 een Kids Klimaat Experience in Futuredome (voormalige koepelgevangenis) Breda met topsprekers als André Kuipers, Arjan Postma en Margo Ribberink. Er kunnen 700 kinderen meedoen en bij veel belangstelling zelfs 1.400. De experience vindt plaats in de Week van ons Water.

Wethouder Paul de Beer van Stedelijk Water: “Door klimaatverandering wordt het weer extremer, dat is duidelijk. Het wordt natter, droger en heter. De boodschap die we willen uitdragen is dat ‘nietsdoen’ geen optie is en dat we met zijn allen klimaatbewust(er) moeten gaan handelen. Kinderen en jongeren zijn erg bezig met het klimaat. En terecht, want het gaat om hun toekomst. Als kinderen het verhaal over water en klimaat begrijpen, doorvertellen en uitdragen, met trots op de stad Breda, heeft dat een positief effect op ons gezamenlijk klimaatbewust handelen. De Kids Klimaat Experience wordt een spetterende beleving waar kinderen nog lang over kunnen napraten”. 

Dijkgraaf waterschap Brabantse Delta Kees Jan de Vet: “Als waterschap houden wij bij het werken aan water dagelijks rekening met de veranderingen in het klimaat. We passen ons aan en proberen de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Dit kunnen we echter niet alleen. We hebben elkaar hard nodig en zeker de ideeën en creativiteit van de jeugd. Zonder deze generatie gaat de klimaattransitie niet in het tempo lukken dat nodig is. Onze kinderen zijn klimaat-ambassadeurs. Het gaat om hun toekomst en dat beseffen zij zich gelukkig heel goed. Het is nu tijd voor actie! De Kids Klimaat Experience biedt een mooi podium. Nut, noodzaak en enthousiasme komen hier samen.” 

Kids Klimaat Experience
De experience heeft als doel om met kinderen en indirect met hun ouders te praten over het klimaatprobleem en wat we daar samen aan kunnen doen. Zo moeten we ons bijvoorbeeld aanpassen aan de klimaatverandering met veel groen in de stad, op schoolpleinen, maar ook in tuinen en op daken om hittestress en wateroverlast te verminderen. Maar we moeten ook energie besparen en duurzaam opwekken. Iedereen kan meehelpen, want we moeten het samen doen. Alle groepen 7 en 8 van basisscholen en klas 1 van het voortgezet onderwijs in Breda zijn uitgenodigd voor deze experience op 16 mei in FutureDome. Het is een experience, omdat het een beleving is van meer dan een dag. Rondom 16 mei kunnen scholen ook gastlessen en lespakketten krijgen of een bezoek brengen aan een waterzuivering. 

Gemeente Breda en waterschap Brabantse Delta nodigen ook andere (water)partners uit om aan te sluiten bij de experience. 

Tof programma
Astronaut André Kuipers, bekende boswachter Arjan Postma en meteoroloog en klimaatdeskundige Margot Ribberink hebben een hoofdrol. Klaas van Kruistum is dagvoorzitter. De experience staat in het teken van klimaatverandering en een duurzame omgang met water. Er zijn praktische en leerzame workshops zoals: Maak een groen schoolplein, Experimenteer met waterproefjes, Doe mee in een Lagerhuisdebat en Maak je eigen klimaatvlog. 

Week van ons water in Brabant
De Kids Klimaat Experience vindt plaats in de Week van ons Water (10 tot en met 19 mei). Deze week heeft als motto: ‘Ben jij waterproof?” Doelstelling van de Week van Ons Water is het verhogen van waterbewustzijn op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Tijdens deze week vinden leerzame en verrassende activiteiten plaats die bijdragen aan de bewustwording van waterveiligheid en waterkwaliteit. 

Breda, 15 maart 2019
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting Gemeente Breda, telefoon (076) 529 3015 of via persvoorlichting@breda.nl